Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor consumenten van www.voc-electronics.com

versie 1.1 28 Mei 2013

Op alle bestellingen bij www.voc-electronics.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Het doen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden zoals deze op dat moment luiden aanvaardt.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Aanbiedingen / overeenkomsten
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en www.voc-electronics.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Prijzen
De prijzen in de webwinkel zijn inclusief BTW. Het percentage BTW bedraagt 21,0 %.

De in de webwinkel vermelde prijzen zijn in euro’s exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en kunnen zonder vooraankondiging door www.voc-electronics.com worden aangepast.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan gelden de prijzen zoals op het moment van bestellen.Betalingen
Betaling van producten moet in euro’s plaatsvinden, onder vermelding van uw naam en het bestelnummer. U ontvangt deze tijdens het doorlopen van het besteltraject en in uw bevestiging. Betaling dient vooraf te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling- en/of bestel)voorwaarden worden gesteld. Indien de betaling niet binnen 14 dagen is voldaan dan zal de bestelling komen te vervallen.

Voor meer informatie over de ideal betaalmethode zie www.ideal.nlLeveringen

www.voc-electronics.com verplicht zich haar uiterste best te doen het door u bestelde binnen redelijke termijn te leveren. Om redenen te bepalen door www.voc-electronics.com (bijvoorbeeld als een artikel niet meer verkrijgbaar is bij haar leverancier(s)) kan www.voc-electronics.com op grond daarvan de bestelling alsnog weigeren.

De door u bestelde goederen worden door ons zorgvuldig verpakt en per POST-NL geleverd, uitsluitend na ontvangst van betaling.

Afhalen is alleen mogelijk na overeenstemming hiervan op de daarop aangegeven tijdstip/datum/locatie.

Levertijd
De levertijd begint als de betreffende betaling door ons ontvangen is.
Uw bestelling wordt pas dan verwerkt en, indien op voorraad, binnen 3 werkdagen verzonden.
Eventuele voorraadvermeldingen op de website zijn niet bindend en uitsluitend indicatief.

Afgesproken levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling.

Reclames en retourzendingen

Er wordt getracht uw bestelling zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, maar ook dan zijn fouten niet uitgesloten. U dient daarom een zending binnen vijf werkdagen (5) na ontvangst te controleren.

Mocht na controle onze levering onverhoopt niet in overeenstemming met uw bestelling blijken te zijn (verkeerde levering of verkeerde aantallen dan wel beschadiging tijdens transport), dan dient u dit onverwijld en in elk geval binnen twee (2) werkdagen na de ontdekking gemotiveerd schriftelijk of per e-mail te melden.

www.voc-electronics.com zal vervolgens met u in contact treden om afspraken te maken over de verdere afwikkeling van uw melding.

Indien u het door u bestelde product bij nader inzien niet wenst af te nemen, dan kan dit alleen als de goederen in originele verpakking en onbeschadigd retour worden gestuurd. U dient dit binnen zeven (7) werkdagen schriftelijk of per e-mail te melden. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

U ontvangt van ons instructies over het retourneren.

Retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming van www.voc-electronics.com niet toegestaan.

Garantie

Alle apparatuur wordt uitgebreid getest vóór levering. Vanwege de aard van de producten geldt de garantie geven wij uitsluitend garantie op schade door transport. Onoordeelkundig, ondoelmatig of uitzonderlijk intensief gebruik wordt uitgesloten. Ook foutief aansluiten of aansluiten op verkeerde spanningen valt buiten de garantie.

Wilt u gebruik maken van onze garantieregeling, neem dan schriftelijk of per e-mail contact met ons op. (zie ook ‘Reclames en retourzendingen’)

Aansprakelijkheid

www.voc-electronics.com, haar leveranciers of licentieverstrekkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor:


- het gebruik of effect van de diensten en/of producten

- de inhoud of effect van verzendingen in relatie tot communicatie diensten

- het wel of niet functioneren van diensten en/of producten op wat voor manier dan ook

- de inhoud van de website, brochures, handleidingen en ander materiaal

- aanspraken van derden

- directe schade

- indirect schade

Mocht www.voc-electronics.com toch op enige wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden, dan is deze aansprakelijkheid ten alle tijde beperkt tot het ontvangen bedrag voor het deel van de overeenkomst waaruit de aanspraak is ontstaan.

Privacy

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.

Wij zullen deze uitsluitend gebruiken voor door geplaatste bestellingen en de afhandeling daarvan.

Handelsinformatie

www.voc-electronics.com
www.voc-electronics.nl

zijn onderdeel van:

V.O.C. Vanleeuwen Opensource Consultancy
Rietgraslaan 9
3451 PJ Vleuten

email: info@voc-vanleeuwen.com

Phone: +31 (0)654312536

KVK: 30264373
BTW (VAT): NL002088572B70
Bank: Rabobank: 1503.98.085
IBAN: NL80 RABO 0150 3980 85
BIC: RABONL2U(Download the Terms and Conditions as a PDF document.)
© 2013 - 2024 V.O.C.-Electronics | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore